MISKOLCI EGYETEM
Pályázati iroda

A Miskolci Egyetem Tanácsának 71/2003.sz. határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezik a Pályázati Központ megalapításáról, amely szervezetileg a Központi Igazgatás része. Az Egyetemi Tanács 2004. december 1. hatállyal módosította a Központi Igazgatás szervezeti struktúráját, így e szerint a szervezeti egység új neve Pályázati Iroda. Az Iroda felügyeletét Dr. Jármai Károly stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes látja el.

Az Iroda élén irodavezető áll, a munkatársak között egy fő beruházási programfelelős, egy fő pénzügyi referens és egy fő előadó található, akik főállásban látják el a feladatkörüket.

1992-1997

A munkatársak egy része 1992-től 1997-ig a Projekt Iroda szervezeti keretei között dolgozott, amelynek élén Dr. Tisza Miklós állt Projekt Igazgatóként. Ebben az időben az Iroda fő tevékenysége a Magyar Kormány és a Világbank között létrejött "Az emberi erőforrások fejlesztése" című HU-3313 kölcsönegyezmény keretében megfogalmazott célok eléréséhez kiírt pályázatok (FEFA) megírása és lebonyolítása volt.

Ez 21 nyertes pályázatot, közel 1 milliárd forint összegű támogatást jelentett. Ez a program 1997-ben lezárult.

1998-2003

Az Iroda 1998-tól Intézményfejlesztési Program Iroda néven működött tovább, a vezetését továbbra is Dr. Tisza Miklós látta el Fejlesztési Rektor-helyettesként. Első lépésként - az Iroda koordinálásával - elkészült a Miskolci Egyetem Intézményfejlesztési Terve, amely már az új, integrált felsőoktatási intézmény fejlesztési elképzeléseit tartalmazta. Az Oktatási Minisztérium jóváhagyása után megkezdődhetett az Intézményfejlesztési Tervvel összhangban álló Beruházási Terv kidolgozása. A Beruházási Terv tartalmazza az akadémiai programok megvalósulása érdekében szükséges építési beruházásokat, infrastruktúra fejlesztéseket, amelyet 1999-ben az Oktatási Minisztérium elfogadott és a megvalósításra 2000. március 2-án megkötött szerződésben 26 millió dollárt hagyott jóvá. Ezt követően - egyéves előkészítő szakasz után - a Felsőoktatási Fejlesztési Program munkálatai 2001-ben indultak el, melyek 2003. június végéig tartottak, amely fejlesztések közel 6,5 milliárd forint értékben megvalósultak meg.

2003-2005

2003-ban a Felsőoktatási Fejlesztési Program munkáinak befejezése után az Iroda tevékenysége megváltozott. Egyik feladata a pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, különös tekintettel az olyan felhívásokra, amelyek keretében intézményi szintű pályázat készülhet, majd a pályázatok írása és lebonyolítása.

2003 májusában Dr. Lukács János, Humánpolitikai Igazgató koordinálásával került sor a Strukturális Alapok pályázatainak kidolgozásához létrehozott Pályázat Előkészítő Alap (PEA) támogatásának elnyeréséhez a projekt ötletek beadására. A beadott 15 db projekt ötletből 12 db-ot támogatott a PEA.

2003 őszén kezdtük - szintén Dr. Lukács János, Humánpolitikai Igazgató vezetésével- az új pályázati felhívásokra a pályázatok kidolgozását és benyújtását, amelynek keretében az Iroda 2005. márciusáig 15 db pályázat kidolgozásában vett részt., amelyekből nyertes 14 db, mintegy 3 Mrd Ft értékben .

Jelenleg több beadott, nyertes és megvalósítás alatt álló pályázatunk is van.

Az Iroda másik fontos feladata olyan adatbázisok készítése, amelyek a különböző pályázatok beadásához szükséges adatokat, információkat tartalmazzák.

Mindezek mellett az Iroda részt vállal az Egyetemen a PPP (Privat Partner Public) konstrukcióban megvalósuló fejlesztések előkészítésében és lebonyolításában is.

2005-2006

Az Iroda felügyeletét 2005. 03. 01-től 2006. 06. 30-ig Dr. Szakály Dezső Vállalkozási és Befektetési Igazgató látta el.

2006-2010

Az Iroda felügyelő vezetője 2006. 07. 01-től 2010. 06. 30-ig Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes volt.

2010

Az Iroda felügyeletét 2010. 07. 01-től Dr. Deák Csaba stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes látja el.

2013

Az Iroda felügyeletét Dr. Jármai Károly stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes látja el.